SKHRFonline


Vill du åka till London i maj?

Förbundet har fått en inbjudan att åka över till London och delta på London Pet Show 9-10 maj.
Avresa sker från Arlanda torsdag den 7 maj och hemresa måndag den 11 maj.
Vi söker fyra personer med två kaniner vardera som vill åka över och visa upp kaninhoppning.
Företaget står för flygresa och boende, och det som tillkommer för dig är veterinärbesiktning och chipmärkning innan avresan, resa till och från Arlanda samt mat under dagarna. Dessutom krävs det att ni löser eventuell transport av flygburarna innan avresan.

Är du intresserad av att åka? Skicka in din ansökan till förbundet på styrelsen@skhrf.com
Din ansökan ska innehålla en kort presentation av dig och dina kaniner där er erfarenhet framgår. Du som förare ska vara myndig och dina kaniner ska ha bevisat att de kan prestera inomhus på elithöjd under pressade förhållanden, detta ska framgå i ansökan.
Ansökan är bindande, så om du blir utvald och sedan väljer att inte åka kommer du själv få stå för flygresorna. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast den 21 februari och ni blir meddelade senast i slutet av februari vilka som blivit utvalda att åka.

Styrelsen kommer utifrån ansökningarna välja ut de som vi bästa anser kan representera förbundet både vad de gäller kaninernas prestationer och förarnas erfarenhet. För att underlätta för de som åker över är målsättningen att en eller ett par personer som tidigare varit över kommer väljas ut, under förutsättning att någon av dessa söker enligt ovanstående.