SKHRFonline


Verksamhetsbidrag till alla klubbar

Eftersom förbundet är till klubbarna och vi gärna vill stödja den digitala utvecklingen med mindre administration för klubbarna så kommer alla klubbar få ett verksamhetsbidrag på 2500 kr lagom till jul.

 

Vår grundtanke ät att dessa pengar ska användas för inköp av tex en platta till klubben för att underlätta dömning/administration för klubbarna. Men i och med att en del klubbar redan har detta sedan tidigare så får pengarna användas för valfri investering. Dock vill förbundet att respektive klubb redovisar både för oss och sina medlemmar vad pengarna används till.