SKHRFonline


Uppfödartest 2016

Uppfödartestet är borttaget efter stämmobeslut 2016.
Informationen nedan är således inte aktuell längre. 

 

Visste du att…

Du som gårdsnamnsinnehavare fr.o.m. 1 januari 2016 för att kunna registrera dina kullar behöver göra årets ”Uppfödartest”?

Vad är uppfödartestet?
Uppfödartestet har till uppgift att på ett enkelt sätt testa så att du som uppfödare inom förbundet är insatt i de regler som finns inom specifika områden, bl.a. förbundets regler samt avel.

Testet består av 20 stycken flervalsfrågor inom områdena ”förbundets regler”, ”djurskyddslagen”, ”avel” och ”sjukdomar”.

Varför måste jag göra testet?
Vi hoppas du vill göra testet för din egen skull, för att på ett enkelt och vad vi hoppas roligt sätt att testa dina kunskaper, och få nya kunskaper inom olika områden.

Testet måste göras för att du under året skall hålla ditt gårdsnamn ”aktivt”. Endast aktiva gårdsnamn kan registrera kullar i Skuttli. Ej registrerad kull medför att ungarna inte får tävla med gårdsnamnet.

Hur lång tid tar det att göra testet?
Det beror på om du behöver leta information eller kan svara direkt på frågorna. Många gör testet en gång utan att söka information och för att se på hur frågorna är utformade. Utan att söka information tar testet ca. 10 minuter.

När får jag svar?
Har du inte fått svar på ditt senaste testförsök inom 2 veckor kontakta avelsgruppen på ag@skhrf.com

Jag klarade inte testet, vad ska jag göra?
Testet kan göras hur många gånger som helst, tills dess att du klarar det. Känner du att det är tufft och behöver hjälp med en eller flera frågor så tveka inte att höra av dig. Testet är inte till för att du ska känna att du inte kan, utan som ett sätt att öka kunskapen.

Ge inte upp! Kontakta ag så gör vi testet tillsammans!
Avelsgruppen, ag@skhrf.com

Jag har klarat testet, vad händer nu?
Du behöver inte göra något mer! Avelsgruppen har noterat detta och sätter ditt gårdsnamn som ”aktivt” ett år framöver.
Vill du veta vilka frågor du hade fel på om du ej uppnådde full pott då du klarade testet, kontakta ag så mailar vi dig dessa uppgifter, ag@skhrf.com.

Uppfödartestet 2016

Testet går inte längre att göra!

 

Mer information om uppfödartestet:

  • Uppfödartestet görs 1ggr/år
  • Godkänt resultat måste fås för att aktivera gårdsnamnet / hålla gårdsnamnet aktivt
  • Uppfödartestet kan göras obegränsat antal ggr tills dess att man uppnår godkänt resultat
  • Testet består av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ kan vara rätt
  • Testet är indelat i flera kategorier som berör svensk djurskyddslag, förbundets regler, sjukdomar hos kanin.
  • Svaren på varje fråga finns att hitta i förbundets filer, djurskyddslagen samt skall gå att söka på nätet.
  • Ingen tidsbegränsning finns när du gör testet


Kontakt:
ag@skhrf.com

//Avelsgruppen