SKHRFonline


TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

tbt_banner

 

Ur Rikshoppet nr 3 juni 2001
(Observera att vissa delar i texten kan skilja sig mot hur reglerna ser ut idag)

Jag skrev en gång den här lilla ”checklistan” för våra domare i Stockholms Kaninhoppare som en hjälp vd domarbordet. Maria Ottosson tyckte att den kunde passa i Rikshoppet, mycket med tanke på att vi nu har så många nya domare. Jag tror att den kan vara en bra hjälp för många domare, både nya och gamla (inte minst mig själv!). För dig som inte är domare kanske den kan vara till hjälp ändå, så att ni förstår domarna lite bättre! Hoppas ni har nytta av den! Kramar Åsa Thörne

DOMARENS LILLA HANDBOK

 • Börja med att bygga banan. Om det är krokig bana, gå banan i lugn och ro, fundera över om svängarna är bra, mjuka och logiska. Bygg inte upp alla bommar förrän du är nöjd med hindrens placering. det är lättare att flytta dem om inte alla bommarna ligger på. Tänk på att utnyttja den yta du har. Tryck inte ihop banan på en liten trång yta men ha inte heller för långa transportsträckor. En bra idé är att sträva efter att ha en lite längre transportsträcka följt av en trekombination mot slutet av banan.
 • När du är klar med banan kan du om du vill ta in synpunkter från deltagarna. Ta till dig synpunkterna och fundera över om det ligger något i vad de säger. Ta gärna hjälp av andra domare och diskutera med dem. Bestäm dig sedan för hur du tycker att det ska vara och tänk på att det är du som är domare. Undvik att ta in deltagarna på banan och diskutera inte med dem utan låt dem bara lämna in synpunkter.
 • Kontrollera att bommarna inte kniper och att hindren inte är för långa (gäller framförallt krokig bana där maxlängden är 70 cm, i rak bana är den 80 cm). Tänk på att dessa maxlängder är anpassade för elit klass! Se också till att avstånden mellan hindren är lika i rak bana och i kombinationer på krokig bana. Tänk också på att avståndet mellan staket och hinder inte någonstans får understiga 200 cm. Minsta avstånd mellan start- och målhinder samt första/sista hinder är 150 cm.
 • Glöm inte att låta deltagarna gå banan om det är krokig bana.
 • Kontrollera att du har tidtagare och hinderuppsättare. Se till att de vet vad de ska göra.
 • Gå igenom banan så att du är säker på hur varje hinder ser ut så att det inte blir några tveksamheter under tävlingens lopp.
 • Se till att du har allt du behöver såsom färgpennor, pennor, protokoll, domarstämpel, något att dricka, tippex, tidtagarur.
 • Tag gärna hjälp av någon som kan tänkas gå domarutbildningen i framtiden.
  Be dem fylla i protokoll, räkna, fel och korrigeringar m m. Så småningom kan man be dem döma på egen hand men sitta med och övervaka så att allt går rätt till. Det är ändå du som domare som är ansvarig domare.
 • Andas lugnt, le och vad glad! Sätt dig ned och starta klassen. Meddela bedömning, maxtid (om den är längre/kortare än 2min), antal till final o s v. Behåll lugnet, vad som än händer, var rättvis och sätt alltid kaninens bästa i första hand. Var saklig och förklara lugnt och vänligt. Inget blir bättre av att du höjer rösten.
 • GLÖM INTE att kontrollera banan mellan varje ekipage.
 • Följ förare och kanin även efter målgång, tills de lämnat banan och du inte ser dem längre!
 • Håll om möjligt ett öga på framhoppningen eller be en annan domare hålla koll på och hjälpa de som är där. Be dem tala om för dig om någon förare gör något den inte ska.
 • Om du delat ut en varning och föraren inte bättrat sig, var inte rädd för att utesluta dem. men glöm inte att prata med föraren.
 • Var inte rädd för att utesluta ekipage om kaninen inte vill hoppa. Det är bättre för både kanin och förare om kaninen inte tvingas igenom banan. Men prata gärna med föraren och förklara varför du uteslöt dem.
 • Prata gärna med förare efter klassen, oavsett om de gjort fel eller bättrat sig.
  Man behöver både ris och ros. Se till så att de verkligen förstått vad du menade.
 • Stressa inte, det blir bara fel och du blir irriterad. Förklara lugnt och stilla när de kan få tävlingsböckerna etc.
 • Glöm inte segerloppet!
  Ditt humör sätter prägel på tävlingen. Är du lugn, harmonisk och glad smittar det av sig på deltagarna. Lycka till!!!
  polkakanin