SKHRFonline


TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

Red.anm
Tänk på att regler i denna artikel kan ha blivit uppdaterade. Aktuellt års reglemente finns att ladda ner från www.skhrf.com

tbt_banner

Ur Rikshoppet nr 4 augusti 2008

Varför ska man följa reglerna?

Ingen skulle väl komma på tanken att starta en kanin som ännu inte fyllt fyra månader, eller att starta svårklass med en lättklassad kanin? Jag tror inte heller att någon domare skulle tillåta att en kanin springer in och hoppar banan när det är någon annans tur, eller att förarna får knyta fast sina kaniner i staketet och sedan gå därifrån. Ovanstående är visserligen exempel på regler som kan vara skadliga för kaninen om de inte följs, men alla regler i reglementet ska vara i princip lika viktiga att följa.

Att tumma på reglerna börjar bli mer och mer vanligt ute i klubbarna. När det nya reglementet kom till trodde man kanske att det skulle bli ändring, då många oskrivna regler äntligen kom på pränt, men icke, det har bara gjort att klubbarna nu bryter mot regler som faktiskt finns nedskrivna.

Här följer några olika paragrafer som klubbar allt för ofta slarvar med att följa:

”Tävlingsbanan skall vara inhägnad/markerat på lämpligt sätt, detta gäller även framhoppningen. Avståndet mellan hindren på banan och inhägnaden måste vara minst två meter. Det är tillåtet att dra in avståndet lite vid trånga tävlingsplatser, det är dock inte tillåtet när man har dubbla banor”.
Man ska ALLTID ha någon typ av inhägnad/markering runt banan, inga undantag, och det gäller även framhoppningen. Det som dock är vanligast att man slarvar med är att det ska vara två meter mellan banan och inhägnaden, visserligen är det tillåtet att dra ner på detta vid trånga tävlingsplatser, men man ska alltid sträva efter att hålla avståndet. Dessutom är det ett måste vid dubbla banor, och självklart också vid större tävlingar (som SM eller Sveland Cup)!

”Tävlingsbanan skall vara uppställd på lämpligt, halkfritt underlag. Hålls tävlingen på en gräsmatta ska den vara så plan och kortklippt som möjligt och utan större gropar”.
Detta är visserligen en tolkningsfråga, vad är egentligen så plan och kortklippt som möjligt? Dock är det ju absolut så att en gräsmatta som inte är plan eller kortklippt alls helt klart bryter mot denna regel.

”Framhoppning skall alltid finnas och bestå av minst tre hinder vid banhoppning och minst ett hinder vid höjd- och längdhopp. I övrigt gäller samma regler som för aktuell tävlingsbana. Avståndet mellan hindren ska vara samma som på aktuell tävlingsbana.”
Här är det framförallt meningen i mitten som det slarvas med. För framhoppningen gäller samma regler som för banan, den ska alltid även den vara två meter från staketet, gräsmattan ska vara kortklippt och så vidare!

”Bommar och plank ska kunna flyttas i sidled på upplaget/märlan utan att ramla ner.”
Det är detta som brukar kallas för att bommar ”hänger i luften”, här är det framförallt viktigt att klubbar visar nya medlemmar hur det ska vara så att de kan hjälpa till att sätta upp hinder korrekt (det gälelr såklart även att hinderstöd flyttas tillbaka till ursprungligt läge och liknande).

En sista grej r mått på hinder, det är skrämmande ofta som banbyggarna/domarna slarvar med att mäta hindren på banan, och då menar jag inte höjden. Tänk på att längden på hinder inte får överskrida 80cm (45cm för lättklass, red.anm. 65cm för medelsvårklass och 30 cm för miniklass) och att det inte får vara mer än 8cm på höjden mellan bommarna på något ställe (lätt hänt om man till exempel sätter ”fel” plan längst ner och en bom ovanför).

Tänk även på att det ska vara minst 3 cm vatten i vattengraven, och att den ska vara så gott som fylld. Man får helt enkelt ta till måttstocken även här.

Det finns många andra regler som lätt missas eller tas alltför lättvindigt, men jag har försökt hitta de jag upplever att det slarvas med allra mest.

Jag är inte ute efter att leka besserwisser eller paragrafryttare, jag försöker inte få klubbarna att bygga banor där just mina kaniner ska gå bättre, eller djävlas för att tävlingsdagen ska dra ut på tiden med allt som behöver dubbelkollas.

Sanningen är den att dessa regler varken är styrelsens påhitt eller till för att sätta dit någon. Dessa regler är, precis som alla andra i reglementet, hela förbundets gemensamma beslut på vad som SKA gälla på en tävling.

Alla regler har kommit till genom motioner som gått igenom på en stämma där majoriteten av kaninhoppar-Sverige röstat för, och där alla som velat vara med och tycka till har fått gjort det. Det är alltså så här vi tillsammans bestämt att det ska gå till på våra tävlingar.

Så nästa gång en ”petig” förare påpekar regelbrott på tävlingsplatsen, ta det som konstruktiv kritik och tacka för hjälpen – det är väl bra att vi hjälps åt att följa reglementet?!


/Tina Larsson