SKHRFonline


Tävling i mörker

Vi har våra regler att följa och tyvärr så kan det bli så att man måste ställa in sist klassen trots att många kanske vill hoppa trots att vårt reglemente inte tillåter det. Som domare måste man då följa vårt reglemente och man får inte göra annat trots många andra viljor. Det finns ingen som kan säga att en klubb måste köra en klass när det är mörker. Den får inte hållas. Det kan vara svårt att planera lagom antal klasser när man inte vet hur många som planerar att åka och detta är något som alla ska veta om att det kan hända.

§86) Tävlingar ska hållas i dagsljus eller bra upplyst lokal. Blir det under tävlingsdagen mörkt ställs klassen in. Vid flerdagarstävling kan klassen hållas någon av de andra dagarna efter ordinarie klasser, bedömningen kan även ändras till en annan bedömningsformom det underlättar (detta gäller i undantagsfall och tillåts då bryta mot §60 och §78). Denna paragraf gäller även vid andra förhållanden än mörker, där det anses absolut nödvändigt, och förbundet ska alltid meddelas när denna paragraf utnyttjats. Om klassen ställs in helt måste pengarna betalas tillbaka till samtliga deltagare.

Inga klasser eller finaler ska påbörjas efter borgerlig solnedgång, kallas även skymning. Tider för dessa kan enkelt googlas fram för aktuell dag och plats.

Det är ej tillåtet att fortsätta köra klasser efter Nautisk solnedgång.

Om man som domare inser att man kan komma att hamna i detta läge och tillämpa dessa regler måste man göra en bedömning att det blir någorlunda jämlika förhållande även för de som startar sist.

Utomhustävlingar ska hållas i dagsljus och en upplyst tävlingsbana är inte i dagsljus.