SKHRFonline


Stark misstanke om RVHD i Knäred, Laholm

Stark misstanke om RVHD i Knäred, Laholm

Knäred med 1 mils radie (vid Laholm) sätts i karantän 1 mån. Detta pga väldigt starka misstankar om RVHD.

I dagsläget tom 11 Oktober

Karantänen kan komma att förlängas.

För med information se Sjukdomshandboken eller kontakta Förbundsstyrelsen på styrelse@skhrf.com