SKHRFonline


STARK MISSTANKE om RVHD i Hässleholm

STARK MISSTANKE om RVHD i Hässleholm

En medlem boende i Hässleholm har startkt misstänkt RVHD.

Drabbat område Ingaberga, Hässleholm sätts i karantän med 1 mils radie i 1 mån.

I dagsläget tom 6 oktober.

Karantänen kan komma att förlängas.

För med information se Sjukdomshandboken eller kontakta Förbundsstyrelsen på styrelse@skhrf.com