SKHRFonline


Stadgar 2018

Stadgarna är uppdaterade inför detta år och finns att hitta uppe på SKHRFs hemsida under nedladdningsbara filer (http://skhrf.com/nedladdningsbara-filer/).

Direktlänk till stadgarna: http://skhrf.com/wp-content/uploads/2013/07/skhrf_stadgar2018.pdf