SKHRFonline

Tävlingsreglemente 2014

Nu finns nästa års reglemente publicerat. Precis som förra året får ni också med en fil som visar hur paragraferna är ändrade. Båda dessa dokument kommer att finnas på hemsidan så fort webmaster hinner ordna det.

 

För er som beställt tryckta tävlingsreglementen så kommer dessa finnas för leverans på Kistamässan förhoppningsvis.

 

Tävlingsreglemente v.1-14 Uppdaterade paragrafer TR 2014

Vill du sitta med i Avelsgruppen 2014?

På stämman i våras beslutades att från och med 1/1 2014 ska det finnas en Avelsgrupp i förbundet. Dessa ska framförallt arbeta med samla information från vetenskapliga källor ang avel och sedan fungera som ett rådgivande organ till förbundets uppfödare.

Avelsgruppens ansvarsområden kan delas upp på följande sätt:
* Rådgivande roll gentemot uppfödare
* Öka kunskapsnivån inom avelsområdet genom insamlande av vetenskaplig data
* Inrapportering av kullar
* Upprättande av uppfödar- samt kullregister
* underhåll av uppfödar- samt kullregister

Riktlinjerna för hur gruppen ska arbeta och exakt vad som ingår i deras arbete är fortfarande under framtagande och därför preliminära, men huvuddragen är fastställda.

Gruppen ska bestå av 3-6 medlemmar som fungerar som ett utskott till styrelsen. De arbetar främst via en flik på detta forum, men kan även ha möten över Skype eller MSN. De har ingen egen beslutanderätt men ska precis som övriga utskott avlasta styrelsen inom sitt område. I de fall de anser att den vetenskapliga fakta de får fram borde resultera i regleringar kring hur förbundets medlemmar får avla ska de sammanställa materialet till en motion till stämman. En del av gruppens arbete under första året kommer också vara att sammanställa vad som måste rapporteras in från varje kull och hur denna information ska hanteras.

Låter detta intressant? Skicka då en ansökan där du berättar lite om dig själv och varför du vill vara med i gruppen till styrelsen styrelsen@skhrf.com senast 15 december.

Nyhet ang Tvåkronan

Styrelsen har fattat ett beslut ang det straff som utdelas vid missad rapportering/betalning av tvåkronan och försent inskickade protokoll:

 

Om klubbar drabbas av 5 prickar och anser att straffet med en månad utan tävlingar kommer väldigt olägligt exempelvis på grund av lokalbokningar eller liknande så har man rätt att skjuta på straffet i upp till två månader framåt förutsatt att klubben har planerat tävlingar under den månaden de flyttar till. Dock måste klubben meddela senast den sista i samma månad som de får besked om straffet, vilken månad de vill flytta till, annars är det ”orginalmånaden” gäller.

 

 

Page 98 of 103« First...979899...Last »