SKHRFonline

Dokument till stämman

Här finns alla dokument till stämman för nedladdning. Precis som tidigare år får ni mer än gärna diskutera motionerna men håller till sakfrågan och gå inte till personangrepp!

Motioner till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årstämma

Verksamhetsplanering stämman 2014

verksamhetsberättelse stämman 2013

Bilaga Längd protokoll till motionen om att stå över

Valberedningens förslag till Stämman 2014

Årstämma i Borlänge 2014

Informationsbrev till ombuden 2014

Dagordning stämman 2014

Förslag på stadgeändring 2014

Ang tävlingsböcker

Styrelsen har fått till sig och upplever även själva att det börjar slarvas en hel del med användandet av tävlingsböcker ute på tävlingar.

 

Tävlingsböckerna är viktiga då det är varje kanins underlag till vad den är klassad och hur många pinnar den har. Ifrågasätts en kanins klassning är det boken som är bevismaterialet utöver att gå tillbaka och börja leta i gamla protokoll. Visst finns det tankar på att försöka få detta digitalt men det ligger fortfarande en bit bort i tiden och fram till att en sådan lösning finns är tävlingsböckerna det vi använder oss av.

 

Reglerna kring tävlingsböckerna är tydliga:

 

§80) Varje kanin ska ha en tävlingsbok. Tävlingsboken ska vara korrekt ifylld, ej med blyerts och även på framsidan, och inlämnad innan kaninen startar. Om tävlingsboken ej är inlämnad, ej ifylld, fel ifylld, ej läsbar eller använd av andra än aktuell kanin så har arrangör rätt att stryka aktuell kanins resultat. Väljer arrangerande klubb att inte stryka resultatet ska detta skrivas in i tävlingsboken.

 

Det här betyder alltså att pinnar som inte finns i tävlingsböckerna räknas egentligen inte och är inte böckerna inlämnade så kan resultaten strykas. Styrelsen har kommit fram till att för att få ordning på detta måste vi alla bli bättre på att sköta böckerna. Dvs alla ska lämna in en tävlingsbok förutom om man tävlar i miniklass, där det inte behövs för att få starta. Har man ingen bok får man köpa en på plats. Har man glömt sina böcker eller klubben inte har några till försäljning så ska kaninen ha en tillfällig tävlingsbok. Man får alltså inte strunta i att lämna in den bara därför.  Det är dock inte okej att ha tillfälliga böcker om kaninen inte har en bok och klubben har till försäljning. Vid användande av tillfälliga böcker bör man prata med arrangören av tävlingen och meddela varför man har tillfälliga böcker. Tävlingsböckerna ska fyllas i på plats, dvs det är inte okej att inte lämna in sina böcker och fylla i dem hemma sen, även om man har tillgång till protokollen.

 

När en bok tar slut och man börjar använda en ny är det viktigt att man fyller i pinntabellen längst fram även i nya boken.

 

Vi vill även uppmana klubbarna att försöka ha lite koll över att alla böcker verkligen lämnas in och upplever ni att någon upprepade gånger struntar i att lämna in sin bok ska resultatet strykas. Viktigt då att ni meddelar aktuell person att resultatet har strykts och noterar det i protokollet

Ang dålig tävlingsmoral på Internet

Då styrelsen fått in ett flertal olika frågor som rör vad som skrivs och uttrycks på internet i samband med tävlingar har vi haft frågan uppe hur detta ska hanteras och kommit fram till nedstående:

 

Paragraf 23 i reglementet säger följande:

 

§23) Förare ska alltid uppvisa god tävlingsmoral. Överträdelse medför varning före diskvalificering. Domare avgör i samråd med domarkollega vad som är dålig tävlingsmoral.

 

 

Det här anser vi är applicerbart även om det sker på internet. Domare kan i samråd med domarkollega välja att bedöma inlägg på sociala medier som dålig tävlingsmoral och därmed dela ut en varning. Det vill säga om man i samband med en tävling uttrycker man sig på ett sådant sätt på sociala medier att det skulle klassats som dålig tävlingsmoral om det uttalats på tävlingsplatsen, kan man även i dessa fall få en varning. Sker det i efterhand så skall det behandlas som när man delar ut en varning i efterhand det vill säga skicka in till förbundsstyrelsen och få tillstånd att dela ut varningen i efterhand.

 

Vi vill poängtera att inlägg som bedöms enligt detta ska ha uppenbar koppling till tävlingen och grunden till beslutet ska vara att skulle det ha uttalats på tävlingen hade det renderat i en varning.

 

Styrelsen har i sina diskussioner kommit fram till detta eftersom vi upplever att det är ett problem i och med att internet i vårt digitala samhälle har fått så stor spridning och att det flera gånger varit så att man väljer att lyfta eventuella åsikter om ett domslut eller liknande på internet istället för direkt med arrangerande klubb/domaren. Meningen är inte att det ska bli någon hetsjakt efter vad som skrivs på internet, och vår förhoppning är att detta inte ska behöva utnyttjas. Dock har vi ansett oss tvungna att ge klubbar och domare möjlighet att sätta ner foten om enskilda medlemmar går över gränsen till vad som kan anses acceptabelt för att alla ska kunna känna sig välkomna att delta på tävlingar!

Page 94 of 102« First...939495...Last »