SKHRFonline

Utbrott av Myxomatos

Tyvärr har ytterligare en av förbundets medlemmar drabbats av ett misstänkt fall av Myxomatos. Knainerna ifråga är vaccinerade vilket gör att det inte går att fastställa om det är myxomatos, eftersom man inte vet om antikropparna är från vaccineringen eller från sjukdomsutbrottet. Men då alla tecken tyder på att det handlar om Myxomatos kommer vi hantera det som ett utbrott av detta.

Den drabbade gården ligger i Ängelholm vilket är ett väldigt utsatt område för just Myxomatos i år. Utifrån detta och den tid som förflutit sen förra utbrottet anser därför styrelsen att den drabbade gården ifråga med största sannolikhet har smittats på hemmaplan via vildkaniner/myggor och inte från den drabbade kaninen som var på plats i Falsterbo

Den drabbade gården ska i enlighet med §7 i reglementet vara symptomfri i minst 2 månader innan någon kanin som befunnit sig på gården under sjukdomsperioden får deltaga på tävling igen. Om det kan fastställas att det inte rör sig om Myxomatos, så beslutar styrelsen om eventuell karenstid utifrån sjukdomsorsaken. Klubbar får inte arrangera tävlingar inom 1 mil från det drabbade området förrän det gått två månader från det senaste dödsfallet

Mer information om Myxomatos kan ni läsa om på SVAs hemsida: http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Vilda-djur/Viltsjukdomar/Kaninpest/

Styrelsen skickar sina varmaste tankar till de drabbade!

Nytt ang kaninregistreringar

På stämman 2014 beslutades att från och med 1/1 2015 ska kaniner registreras redan från sin första start i lättklass till skillnad från nu när de måste registreras från svårklass. Utifrån det förslag styrelsen skickade ut till alla klubbar innan sommaren har styrelsen beslutat följande:

Från och med 1/1 2015 kan man inte längre köpa en tävlingsbok utan att registrera sin kanin samtidigt. Priset kommer vara 40 kr, dvs samma som dagens frivilliga paketpris. Av dessa pengar går 15 kr till klubben (10 kr för boken och 5 k för registreringen) och 25 kr till förbundet (20 kr för boken och 5 kr för registreringen) precis som i dag. För kaniner som tävlar ut sin bok eller om man tappar bort den kommer man kunna köpa enbart boken för 30 kr, mot att man visar upp kaninens registreringsnummer (Av dessa 30 kr går 25 kr till förbundet och 5kr till klubben). För de kaniner som idag har en bok utan att vara registrerade kommer man under en övergångstid kunna fortsätta att enbart registrera kaninen utan att köpa en bok. Detta måste dock göras innan kaninens första start 2015. Att enbart registrera kaninen kostar 10 kr och då går 5 kr till förbundet och 5 till klubben.
För att undvika att alla väntar till 2015 med att registrera sina kaniner som redan idag har böcker har vi valt att redan från och med 1/9 sänka avgiften för registreringen till 10 kronor. Med det hoppas vi att ni redan nu under hösten börjar registrera de kaniner som ännu inte är det.

Vi vet att det här är en förändring som kommer väldigt tätt inpå och vi hoppas att det inte ska bli för rörigt för er att hålla reda på att avgiften ändras så här mitt i ett år. Vi tyckte ändå det var bättre för att försöka underlätta för registratorn inför övergången 2015. Anna har uppdaterat den rapport ni använder när ni skickar in registreringar och jag har skickat ut den till alla klubbar samt bifogat i det här inlägget. Byt alltså ut den gamla rapporten ni har mot denna.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om att kaninregistratorn bytte mailadress tidigare i år. Rätt adress är KR@skhrf.com

 

K_rapportnummer_klubb, 1-14

Viktigt ang jubileumstävlingen

Då det tyvärr varit flera fall av myxomatos bland vildkaniner bland annat i Hässleholm där jubileumstävlingen var tänkt att hållas så har styrelsen i samråd med Skånes KH beslutat att skjuta upp tävlingen till senare i höst. Detta för att det inte känns säkert att arrangera en stor tävling i Hässleholm för tillfället.

Det blir alltså ingen jubileumstävling 30-31/8. SKH jobbar så snabbt de kan med att få fram alternativa datum, troligtvis kommer tävlingen ligga i oktober. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Det innebär också att de klubbar som har inplanerade tävlingar 31/8 får arrangera elit på dessa så länge de varit inskickade i tid till tävlingsprogrammet.

Page 93 of 105« First...929394...Last »