SKHRFonline

Misstänkt RVHD Tånga Ägelholm

Misstänkt RVHD i Tånga, utanför Ängelholm
Tånga med 1 mils radie sätts i karantän 14 dagar.
I dagsläget tom 4 november.
Karantänen kan komma att förlängas.
För vad som gäller vid karantän och mer information finns Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com

Ang arrangemang och dömning


På senaste tiden har det tyvärr förekommit flera fall där arrangerande klubbar både söker domare och/eller hotar att ställa in tävlingar om ingen domare kan komma och döma. Tyvärr leder detta till flera mindre önskvärda konsekvenser. Några domare känner sig tvingade att döma för annars drabbar det flera andra tävlanden. Man t.o.m. väljer att lägga sin licens vilande för att man inte orkar säga nej. Både domare och tävlande känner att de inte vill anmäla sig till tävlingar där det befaras att tävlingen kommer att ställas in p.g.a. domarbrist. Det förekommer även ett stort antal tävlingar som håller på långt in på kvällen och ibland slutförs när det har blivit mörkt, vilket delvis beror på att det är för mycket klasser inplanerat i förhållande till antalet domare.

Styrelsen och DK vill därför uppmana till följande:
• Klasser och tävlingsprogram måste utformas utifrån vad den egna klubben mäktar med att klara av. Även om man såklart kan ta in hjälp utifrån under dagen så måste man ha en plan för att tävlingsdagen kan ros runt utan den hjälpen om det skulle vara så. Det här gäller inte bara domare utan även andra funktionärer som hinderbyggare, tidtagare osv. Även om det känns lockande att ha dubbla klasser av allt för att få tävla mycket, så måste man säkerställa att man som klubb klarar av att ro runt ett sånt arrangemang
• Oftast kan man hitta nyckelfaktorer som påverkar om det kommer mycket folk till tävlingarna. Dessa kan såklart variera över landet men det är alltid bra att titta på Skuttli och fundera över både vilka tävlingar som arrangeras samma dag men även helgerna före och efter. Attraktiva tävlingar är ofta det med mycket klasser och är det då få klubbar som arrangerar samma helg så lockar det troligtvis ännu mer starter.
• Att arrangera stora tävlingar när man inte har stämt av med varken/både domare eller funktionärer om deras möjligheter att komma är inte hållbart i längden och sliter både på domare och klubben som helhet.
• Dras inte med i att ”alla andra” klubbar har stora tävlingar och mycket klasser. Det är inget egenvärde i att ha flest tävlingar eller störst cuper – alla klubbar måste arrangera utifrån sin förmåga.
• Tänk på stora tävlingar ofta gör att de tävlande bokar boenden och resor som inte alltid går att avboka. Är det oklart med något kring tävlingen som kan påverka om den kan genomföras eller inte är det viktigt att gå ut med tidigt så de tävlande avvaktar med att boka eller gör det avbokningsbart. Det är inte okej att ställa in dagarna innan på grund av dålig planering!

När det gäller domare till tävlingar vill vi att klubbar förhåller sig till följande:
• Först och främst är det den arrangerande klubbens ansvar att planera in tävlingarna så den egna klubbens domare kan närvara och döma eller att man vet att man kan få hjälp av andra domare.
• Tävlingsschema bör alltid läggas i samråd med domare. Man behöver stämma av med klubbens egna domare, både om de kommer och hur mycket de i så fall orkar döma. Det inte är roligt för någon att sitta fast bakom domarbordet en hel dag för att man är den enda domaren. Finns det inte tillräckligt med egna domare till alla klasser, kan man fråga utomklubbsdomare som är anmälda till tävlingen. Detta ska göras på ett trevligt sätt och domaren har all rätt att neka utan någon förklaring. Har klubben få eller ingen egen domare kan man höra med domare i närliggande klubbar innan man fastställer tävlingsprogrammet istället för att lägga in jättetävlingar och hoppas att det då kommer någon. Det brukar också fungera bra att gå ut och erbjuda resersättning till domare för att få dem till en specifik tävling.
• Domare som tillfrågas att döma ska klubben visa sin välvilja mot så hen känner sig uppskattad.
• Kan/vill ingen tillfrågad domare döma bör klubbens egna domare stå över, då det är klubbens ansvar att tillgodose domare på tävlingen.
• Om klubben väljer att annonsera efter domare, får det aldrig hotas att ställa in tävlingen eller klassen om ingen domare anmäler sig. Klubben får se till att lösa domarfrågan internt.

ang. Domarkurs, Presentkort, EM m.m

Hej,

Här kommer samlad information från kassören som berör klubbat samt enskilda medlemmar anslutna till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund.

Idag har vi mejlat ut fakturor avseende deltagande på EM. Glöm inte att betala fakturan i tid!

Faktureringen för domarkursen kommer att ske under kommande vecka. Klubbar kan därför förbereda sig på att betalning skall göras inom en snar framtid. Det finns beslut kring betalningsskyldighet för vissa deltagare som ej genomfört kursen. Har klubben frågor gällande detta skall kontakt tas direkt med förbundsstyrelsen och inte kassör.

För er som suttit i förbundsstyrelsen under 2017 och avgått på årsstämman 2018 så skall ett presentkort ges ut. Detta presentkort är kraftigt försenad på grund av att förbundet saknat betalkort. Detta är på gång och är förhoppningsvis färdigt november månad. Vi ber om er hänsyn.

Vad gäller gårdsnamnsansökningar administreras dessa endast 1 gång i månaden runt den 14:de

Vi vill även påminna klubbar att ansöka om bidrag från AGRIA. Ansökan är kostnadsfri och kan vara ett bra tillskott i klubbkassa.

Vi vill också påminna om de 40.000kr som vi lagt undan till klubbar. Ni kan ansöka om en valfri summa till ändamål som utvecklar er verksamhet. Senast 1/11 ska ansökan vara hos förbundsstyrelsen.

Vi söker även tips på automatiska tidtagare som förbundet kan investera i. Har ni tips på företag eller produkt, mejla gärna till kassör.

Med vänlig hälsning

Tarkan Sönmez

Kassör

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund

Page 3 of 102« First...234...Last »