SKHRFonline

En månad kvar till stämman

Idag är det exakt en månad kvar till stämman! Det innebär att idag är sista dagen att

– skicka in motioner

– skicka in klubbens årsrapport där det framgår vilka som är ombud (görs via Skuttli) 

– skicka in nomineringar till årets eldsjäl

Nya rutiner för ekonomi

Från och med 2019-03-18 gäller nya rutiner för ekonomihanteringen.

Föreningar som arrangerar domarutbildningsläger och förbundsstämma skall fakturera oss. Samtliga utgifter ska specificeras på fakturan och eventuella kvitton som styrker utgifterna skall bifogas med fakturan. Reseräkning skall också bifogas.

Se nedan för exempel på struktur för faktura;

Faktura förbundsstämma

 • Lokalhyra, summa
 • Kost, summa
 • Kontorsmaterial, summa
 • Transportkostnader, summa

Faktura domarutbildning

 • Lokalhyra, summa
 • Kost, summa
 • Kontorsmaterial, summa
 • Transportkostnader, summa

När vi betalar ut resebidrag ska dessa faktureras av föreningar. Det skiljer sig åt vad som gäller vid utbetalning av resebidrag och det är därför viktigt att följa den information som ges ut i samband med att vi går ut med att resebidrag betalas ut.

Se nedan exempel för struktur på fakturan;

Faktura resebidrag

 • Resebidrag, summa

Som tidigare gäller det att lämna in underlag senast inom 30 dagar (dag ett infaller samma dag arrangemanget är) för att ha rätt till ersättning från oss. Ersättning betalas alltid ut efter att 30 dagar passerat, inom 1-3 arbetsdagar.

Vid funderingar tveka inte att ta kontakt med styrelsen

Med vänlig hälsning

Tarkan Sönmez

Kassör

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund

Domarkurs för gamla domare 2019

2019 kommer SKHRF arrangera en ny typ av domarkurs.
Denna domarkurs är enbart till för domare som tidigare har varit domare inom SKHRF men inte har kvar sin licens.

Sista anmälningsdag 31 mars
Senast 7 april kommer beslut om antagning
De förberedande uppgifterna ska göras under april, maj och juni
Teoretisk prov skrivs under en och samma dag på distans i slutet på juni/juli
Sista oktober skall praktiska biten vara klar
Kostnad 1000 kr som betalas av klubben via faktura från förbundet

Alla personer som någon gång tidigare har varit domare inom SKHRF har rätt att söka om att få gå domarkursen som är för gamla domare. Klubben ansöker tillsammans med aspiranten om att få gå kursen genom särskild blankett. DK utser sedan vilka som får gå kursen.

Maxantal på kursen är 8 personer. Vid brist på deltagare till kursen kan den ställas in.

För att gå domarkursens för gamla domare gäller samma krav som för den ordinarie domarkursen samt följande:

 • Dator med webbkamera och internetanslutning där det fungerar
  att köra videosamtal.
 • Teknikkunnig
 • Ha ett eget driv och intresse till att genomföra kursen

Domarproven kommer att skrivas digitalt i er hemmamiljö med
videoövervakning från ledare. De teoretiska övningarna kommer att ske
via gruppsamtal, videochatt samt övningar med ledare vid tillfälle.

Aspirantuppgifterna finns att ladda hem ifrån skhrf.com och skickas till DK när de är utförda.

Deltagarna får reda på vilka praktiska uppgifter som ska utföras och inkommer med en planering när dessa ska göras.

Om deltagaren blir godkänd på kursen får denne en aspirantlicens och behöver således döma ett antal klasser med övervakare innan domarlicens fås och dessa ska utföras inom 6 månader.

Page 1 of 107123...Last »