SKHRFonline


Sista dag för motioner och årsrapporter samt resersättning till stämman

Nu på onsdag 21/3 är sista dagen att skicka in motioner till stämman och lämna in årsrapporter för klubbarna.

Motioner skickas till motioner.skhrf@gmail.com. Årsrapporter skrivs in direkt på Skuttli under Ändra klubbuppgifter. Se till att rapporten fylls i helt och att det blir sparat. Stöter ni på problem så hör av er direkt till styrelsen så det inte blir några frågetecken om att det gjorts i tid.

Då stämman är årets viktigaste händelse och vi gärna vill se alla klubbar representerade har styrelsen beslutat följande: Förbundet betalar reseersättning för de klubbar som skickar ombud förutsatt att dessa även deltar på söndagens föreläsningar. Ersättningen 18,50kr/mil betalas ut i efterhand mot inskickad reseräkning och räknas 1-5 ombud – resersättning för en bil 6-10 ombud – resersättning för 2 bilar (Är det så att ombuden färdas på ett sätt som är billigare än bilen, tex tåg så betalar förbundet kostnaden för dessa biljetter). Vår förhoppning är att detta ska leda att även icke ombud kan följa med och delta på föreläsningarna tex om det finns platser kvar i bilarna.