SKHRFonline


Sista ansökningsdag till höstens SM

Sista ansökningsdag till höstens SM i krok och höjd är 1/3. Ansökan skickas till styrelsen@skhrf.com.

Är det så att klubben anser sig behöva mer ekonomiskt bidrag än det som förbundet och Agria delar ut så ange det (inkl summa) i ansökan.

Ett tips är att prata ihop er med era grannklubbar och kanske göra ett samarrangemang?