SKHRFonline


RVHD Linnaröd och Vedby


Stark misstänke RVHD i Linnaröd, utanför Klippan
Linnaröd med 1 mils radie sätts i karantän en månad från sista dödsfall.
I dagsläget tom 22 november.
Karantänen kan komma att förlängas.

Stark misstänke RVHD i Vedby, Söndraby i Klippan
Vedby och Söndraby med 1 mils radie sätts i karantän en månad.
I dagsläget tom 22 november.
Karantänen kan komma att förlängas.
För vad som gäller vid karantän och mer information finns Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com