SKHRFonline


RVHD i Usteryd, utanför Gemla, Småland

Stark misstänke RVHD i Usteryd, utanför Gemla, Småland
Usteryd med 1 mils radie sätts i karantän.
I dagsläget tom 20 februari.
Karantänen kan komma att förlängas.
För vad som gäller vid karantän och mer information finns Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com