SKHRFonline


RVHD Hvadhem

Misstänkt RVHD i Hvadhem, Gotland
Hvadhem med 1 mils radie sätts i karantän 2 veckor från sista dödsfall
I dagsläget tom 1 mars
Karantänen kan komma att förlängas.
För vad som gäller vid karantän och mer information finns Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com