SKHRFonline


RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning.

Väte – 4 november (Konstaterad, tre månader från senaste dödsfallet)
Barlingsbo – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)
Viklau – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)