SKHRFonline


Rikshoppet är utan redaktör

Just nu är Rikshoppet i fara.
Från och med nästa nummer, det som ska ut i december står Rikshoppet utan redaktör. Utan redaktör blir det ingen tidning.

Så just nu söker styrelsen med ljus och lykta efter en medlem som känner att redaktörsrollen passar dem perfekt!

Att vara redaktör innebär att man har huvudansvaret för att tidningen kommer ut till alla medlemmarna.
Man har en grym redaktion som hjälper till att samla in material, men själva sammansättningen av tidningen sköter redaktören i ett lämpligt program som ex. InDesign.

Sedan ser man till att tidningen skickas till tryckeriet, därefter är det tryckeriet som ser till att tidningen skickas ut till medlemmarna.

Styrelsen vill självklart att tidningen ska utkomma som vanligt men för att det ska hända måste vi ha hjälp från en ny taggad redaktör

Har ni frågor eller funderingar hör av er till oss på mailen (styrelsen@skhrf.com) så svarar vi så gott vi kan så hoppas vi att just Du känner dig manad till detta uppdrag!

 

Ottoisback