SKHRFonline


Reseersättning till klubbar för stämman

Styrelsen har beslutat om att sista datum för klubbar att lämna in underlag för reseersättning till stämman är 4/6-2018. Glöm därför inte att fylla i blanketten för reseersättning och mejla till: kassor@skhrf.com

Förbundet betalar reseersättning för de klubbar som skickar ombud förutsatt att dessa även deltar på söndagens föreläsningar. Ersättningen 18,50kr/mil betalas ut i efterhand mot inskickad reseräkning och räknas 1-5 ombud – resersättning för en bil 6-10 ombud – resersättning för 2 bilar (Är det så att ombuden färdas på ett sätt som är billigare än bilen, tex tåg så betalar förbundet kostnaden för dessa biljetter).

Blanketten finner ni här

Vill även passa på att påminna föregående styrelsemedlemmar att dom behöver lämna in blanketten för reseersättning senast 22/5-18.

Med vänlig hälsning
Tarkan Sönmez, Kassör
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund