SKHRFonline


Rättelse RVHD – HVADHEM

Det letade in sig ett skrivfel vid karantän RVHD Hvadhem. Rätt ortsnamn är Hablingbo. Vi ber ursäkt för detta.

Hälsningar,

Förbundsstyrelsen