SKHRFonline


Nyhet ang Tvåkronan

Styrelsen har fattat ett beslut ang det straff som utdelas vid missad rapportering/betalning av tvåkronan och försent inskickade protokoll:

 

Om klubbar drabbas av 5 prickar och anser att straffet med en månad utan tävlingar kommer väldigt olägligt exempelvis på grund av lokalbokningar eller liknande så har man rätt att skjuta på straffet i upp till två månader framåt förutsatt att klubben har planerat tävlingar under den månaden de flyttar till. Dock måste klubben meddela senast den sista i samma månad som de får besked om straffet, vilken månad de vill flytta till, annars är det ”orginalmånaden” gäller.