SKHRFonline


Nya rutiner för ekonomi

Från och med 2019-03-18 gäller nya rutiner för ekonomihanteringen.

Föreningar som arrangerar domarutbildningsläger och förbundsstämma skall fakturera oss. Samtliga utgifter ska specificeras på fakturan och eventuella kvitton som styrker utgifterna skall bifogas med fakturan. Reseräkning skall också bifogas.

Se nedan för exempel på struktur för faktura;

Faktura förbundsstämma

  • Lokalhyra, summa
  • Kost, summa
  • Kontorsmaterial, summa
  • Transportkostnader, summa

Faktura domarutbildning

  • Lokalhyra, summa
  • Kost, summa
  • Kontorsmaterial, summa
  • Transportkostnader, summa

När vi betalar ut resebidrag ska dessa faktureras av föreningar. Det skiljer sig åt vad som gäller vid utbetalning av resebidrag och det är därför viktigt att följa den information som ges ut i samband med att vi går ut med att resebidrag betalas ut.

Se nedan exempel för struktur på fakturan;

Faktura resebidrag

  • Resebidrag, summa

Som tidigare gäller det att lämna in underlag senast inom 30 dagar (dag ett infaller samma dag arrangemanget är) för att ha rätt till ersättning från oss. Ersättning betalas alltid ut efter att 30 dagar passerat, inom 1-3 arbetsdagar.

Vid funderingar tveka inte att ta kontakt med styrelsen

Med vänlig hälsning

Tarkan Sönmez

Kassör

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund