SKHRFonline


Nya regler från JBV

Den 15juli 2014 kommer nya regler från jordbruksverket gällande kaniner för produktion och sällskap träda i kraft.

Den största förändringen som sker och som vi vill göra våra medlemmar uppmärksamma på är att viktklassindelningen när det kommer till burmått ändras. För många av våra hoppkaniner innebär det att minsta tillåtna yta kommer ändras från 0,5kvm till 0,7kvm för kaniner mellan 2-3,5kg.

Med nya måtten innebär det att burar med måtten 100 x 50 cm inte kommer vara godkända längre (om kaninen väger över 2kg).

Ex på burmått som är godkända:
100 x 70 cm = 0,70 kvm
120 x 60 cm = 0,72 kvm

Vi vill poängtera att detta är minimimått, Tänk på att kaniner är ett aktivt djur som behöver mycket rörelse. Således är ofta ”ju större desto bättre” det som gäller.

5års period
Vet du redan nu att du har burar som kommer bli för små när nya lagen träder i kraft? Ta det lugnt, de nya reglerna träder som sagt i kraft den 15juli i år men JBV har satt upp en ”övergångsperiod” på 5år. Den 15juli 2019 är det lag på att samtliga burar ska hålla de nya måtten.

bur

Mer info:
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2014/kaninerfarnyadjurskyddsregler.5.37e9ac46144f41921cd1577b.html

Nya föreskrifterna (kanin s17,  s37):
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414991/2014-017.pdf