SKHRFonline


Myxomatos/kaninpest (Malmö)

Då flertalet pestkaniner har synts till kring Almviks 4h-gård i Malmö kommun så har styrelsen valt att sätta området 1 milsradie fågelvägen runt 4h-gården fram tills 7/10. Regler gällande karantän vid myxomatos/kaninpest är att man endast sätts i karantän om man inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationskort mot detta som är minst 3 veckor gammalt och max 12 månader gammalt. Övriga punkter gällande myxomatos/kaninpest hänvisar vi till förbundets sjukdomshandbok.