SKHRFonline


Misstänkt smittsam sjukdom i Blentarp (Sjöbo kommun)

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av smittsam sjukdom i Blentarp i Sjöbo kommun.

Den inkomna informationen är att ett flertal vildkaniner har dött inom några dagar, även tamkaniner i området har dött. Vi valt att inte sätta karantän i området, men eftersom exakt dödsorsak inte är fastställd rekommenderar vi ändå att man är försiktig tills dödsorsak är fastställd.

I nuläget väntar vi svar på obduktionen och håller våra tummar att det inte är något allvarligt.