SKHRFonline


Misstänkt RVHD Tånga Ägelholm

Misstänkt RVHD i Tånga, utanför Ängelholm
Tånga med 1 mils radie sätts i karantän 14 dagar.
I dagsläget tom 4 november.
Karantänen kan komma att förlängas.
För vad som gäller vid karantän och mer information finns Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com