SKHRFonline


Misstanke RVHD Östermalm

Misstanke om RVHD på Östermalm, Stockholm 

Östermalm sätts i karantän med 1 mils radie i 14 dagar.

I dagsläget tom 5e oktober.

Karantänen kan komma att förlängas.

För att se karantängräns. Gå in på hitta.se och sök på Östermalm

För med information se Sjukdomshandboken eller kontakta Förbundsstyrelsen på styrelse@skhrf.com