SKHRFonline


Misstanke om RVHD på gård i Gudmuntorp

Misstanke om RVHD på gård i Gudmuntorp

Gudmuntorp 204, Höör med 1 mils radie sätts i karantän 14 dagar i väntan på obduktion.

I dagsläget tom 3 oktober.

Karantänen kan komma att förlängas.

För med information se Sjukdomshandboken eller kontakta Förbundsstyrelsen på styrelse@skhrf.com