SKHRFonline


Misstanke om RVHD i Tollarp med omnejd

Misstanke om RVHD i Tollarp med omnejd (tam och vildkaniner)

Tollarp sätts i karantän med 1 mils radie i 14 dagar.

I dagsläget tom 4e oktober.

Karantänen kan komma att förlängas.

För att se karantängräns. Gå in på hitta.se och sök på Tollarp.

För med information se Sjukdomshandboken eller kontakta Förbundsstyrelsen på styrelse@skhrf.com