SKHRFonline


Månadsbrev september

Hej på er!

Redan dags för ett nytt månadsbrev. Styrelsen har haft fysiskt möte under september och så här kommer en hel del information från det mötet.

Arrangemang 2019

Arrangemangen för 2019 är tilldelade och följande klubbar kommer arrangera under 2019

Årsstämman 13/4 Frykstahöjden, arrangör VKH

SM i rak och längd 11-12/5 Iggesund, arrangör HäKH

Agriacup

30-31/3 Gotland arrangör GoKH

15-16/6 Österjörn arrangör ACKH

13-14/7 Falsterbo arrangör SKH

Det här betyder att klubbarna behöver ha haft sina årsmöten senast 13/3. Det blir då också sista dagen för att skicka in motioner och stadgeändringar till stämman. Kom också ihåg att det är ändrat förfarande för hur kandidater till förbundsstyrelsen kan förelås. När valberedningens förslag har kommit ut har man två veckor på sig att föreslå ytterligare kandidater. Därefter kan man inte längre föreslå personer.

SKHRF online

Vi vill påminna om att SKHRF Online har flyttat in på hemsidan. Ett bra tips om man vill få nyheterna automatiskt till sig är lägga till SKHRF Online i en prenumerationstjänst för bloggar tex BlogLovin

Avhopp från styrelsen

Elin Gardelius har tyvärr valt att lämna sin plats som ledamot i styrelsen av personliga skäl. Styrelsen håller på och diskuterar om en suppleant ska gå upp och ta den platsen eller om den kvarstår vakant fram till stämman.

Skuttli

Vi vill uppmana till att i de fall ni upplever problem eller fel på Skuttli så felanmäl det via supportknappen direkt på sidan. Skicka med så mycket info ni kan och gärna skärmdumpar på eventuella felkoder för att underlätta felsökningen.

Regnummer

Vi har uppmärksammat att en del kaniner har tappat sina regnummer i Skuttli och därför inte kan anmäla till tävlingar. Om det händer så skicka ett mail till styrelsen så ordnar vi ett manuellt nummer till kaninen

Jubileumstävling 2019

Nästa år fyller förbundet 25 år och det vill vi fira. Tanken är en kombinerad tävling och fest. Tävlingen ska hållas någon gång under augusti/september månad och kommer vara öppen för alla klubbar att ansöka om. Planeringen för själva evenemanget görs ihop med förbundsstyrelsen då vi vill hålla lördag eftermiddag/kväll fri från själva tävlandet. Klubben som ansöker behöver ordna med en tävlingsplats samt en restaurang i närheten som vi kan boka för kvällen. Mer utförlig information kommer.

Styrelsekunskap

Styrelsen funderar på om det kan vara intressant för klubbarna att gå en mindre kurs som riktar in sig på kunskap om styrelsearbete, tex vad betyder de olika rollerna som finns i styrelsen, hur skriver man protokoll, tips på bra verktyg att använda sig av osv. Är det något som ni skulle uppskatta? Vill ni i så fall ha en webbaserad kurs eller ett där representanter från klubbarna träffas? Återkoppla gärna till styrelsen om vad ni skulle tycka var bäst

Hemsidan

Under nästa år kommer hemsidan få sig ett rejält lyft med utgångspunkt från de åsikter som kommit in i MVGs enkät, därav kommer det inte läggas någon större tid på att uppdatera den nu under hösten annat än det absolut viktigaste

Pengar att söka

Förbundet har avsatt 40000 kr som klubbarna kan söka om till ändamål som de har behov av. En ansökan ska skickas in till styrelsen senast 1/11 och innehålla en motivering till vad som ska köpas samt önskat belopp. Observera att det inte är någon garanti att få det sökta beloppet.

GDPR

Alla klubbar har nyss fått ett mail till sig med information om GDPR.  Mycket viktigt att ni läser igenom det och säkerställer att ni uppfyller kraven.

Datum att hålla koll på:

20-21/10 SM i krok och höjd, arrangör VÄSKH

1/3 sista ansökningsdag SM i krok och höjd, Jubileumstävlingen

30-31/3 Agria cup deltävling 1, Gotland (Agria 30/3) arrangör GoKH

13-14/4 Årsstämman med efterföljande tävling Frykstahöjden, arrangör VKH

11-12/5 SM i rak och längd Iggesund, arrangör HäKH

15-16/6 Österjörn Agria cup deltävling 2 (Agria 15/6) arrangör ACKH

13-14/7 Agria cup deltävling 3 (Agria 13/7) Falsterbo arrangör SKH

Bra adresser:

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kassören – kassor@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com