SKHRFonline


Månadsbrev Juli

Hej på er!

Redan dags för julis månadsbrev, tyckte nyss jag skrev junis…

 

RVDH

Tyvärr har ytterligare fall av RVHD upptäckts, alla är inte bekräftade som RVHD men mycket tyder på det. Områden som tros vara drabbade är stor del av Skåne, Varberg, Blekinge, Stockholmstrakten och en vildkaninskoloni i Gävle. SKH och LKH har tillsvidare ställt in sina aktiviteter för att inte riskera något i och med att smittan därför svår att överblicka. Styrelsen jobbar på att få fram mer information både vad det gäller utbredning och vaccinering och har kontakt med både veterinärer och SVA. Vi försöker skriva ut när vi får information om bekräftade fall men eftersom det är lätt att missa rekommenderar vi att ni själva håller er uppdaterade om var smittan finns via SVAs hemsida. Kom ihåg att förbundet kan stå för obduktionskostnaden om en medlems kaniner för och RVHD misstänks.

 

Skuttli

Några korta informationspunkter om Skuttli:

 

Resultat – enligt de regler som beslutades på stämman förra året har klubbarna upp till två veckor på sig att lägga in de resultaten från en tävling på Skuttli. Var snälla och respektera dessa tider och tjata inte på klubbarnas ansvariga om att lägga ut resultaten innan dess. Tänk på att alla gör det här på sin fritid och tiden 2 veckor är beslutad för att man ska ha god chans att hinna lägga in utan att känna sig stressad. Har en kanin gått upp kan man själv ändra klassningen (men inte lägga pinnarna) från sin egen sida så att man kan anmäla kaninen till rätt klasser även om resultat saknas.

 

Cuper – Om man har cuper med flera klasser av samma gren är det viktigt att man avslutar klasserna i rätt ordning, dvs msv rak 1 före msv rak 2 tex för att det ska bli rätt med nedflyttning av pinnar och uppklassningar.

Problem med avslutade klasser – Har man råkat avsluta en klass felaktigt kan man ta kontakt med styrelsen Skuttliansvarig (Liv) så hjälper hon till och låser upp klassen

 

Har man problem med registreringarna i Skuttli är det kaninregistratorn man ska maila till. Tänk på att man inte kan lägga in en kanin med gårdsnamn själv utan det ska göras av kaninens uppfödare. Det är dock inte samma sak som att registrera kaninen så det måste man göra själv när man fått upp kaninen på sin sida.

 

Platsbyte – I de fall man behöver byta plats på en tävling med mindre än 2 veckor kvar kontaktar man Liv som hjälper till att ändra platsen. Tänk på att flytt inom kommunen samt inom 3 mil från ursprungsplatsen alltid är okej men längre flyttar kräver ett godkännande från styrelsen. Flyttar som är till en ny kommun men inom 3 mil behöver rapporteras in till styrelsen.

 

Riktlinjer för kaniners namn

Sedan tidigare finns ett beslut på att opassande namn på kaniner inte ska godkännas av kaninregistratorn. Styrelsen har nu försökt förtydliga detta och kommit fram till följande riktlinje för registratorn att förhålla sig till: Namn som kan väcka anstöt, som tex innehåller könsord, är rasistiska eller svordomar kan bli nekade vid registrering.

Om ett sådant namn kommer in lämnar aktuell registrator lämnar vidare  till styrelsen som styrelsen sedan beslutar i varje enskilt fall.

 

Avelsgruppen

Ag är nu tillsatt och består av följande personer: Johanna Härsjö (sammankallande), Michaela Glansk (styrelsekontakt), Michelle Elofsson, Cecilia Lindgren, Louise Olsson, Sandra Magnusson.

 

Feluträknade protokoll:

Styrelsen har utifrån en inkommen fråga beslutat att följande gäller vid feluträknade protokoll:

  • När en feluträkning sker i protokoll och upptäcks efter att domaren signerat och godkänt protokollet ska det rapporteras in till förbundsstyrelsen. Gäller det protokoll som räknats ut direkt i Skuttli ska Skuttli-ansvarig kontaktas som hjälper till och rätta klassen på Skuttli. En kommentar ska då skrivas att klassen justerats i efterhand och vad som gjorts. På vanliga pappersprotokoll ska en notering göras om felet.
  • Om feluträkningen upptäcks inom en månad och påverkar priserna som delats ut i en klass eller i en cup ska dessa justeras. Klubben kan inte ta tillbaka några utdelade priser men är skyldiga att ersätta den som blev utan eller fick ett mindre värt pris med ett likvärdigt. Om deltagarna går med på att byta pris med varandra vid tex numrerade rosetter är det okej men klubben kan behöva stå för porton som kan behövas för att skicka priserna .

 

Redaktör:

Rikshoppet söker efter en ny redaktör.  Redaktören ansvarar för att sätta ihop själva tidningen utifrån det material som redaktionen arbetar fram. Är du intresserad av att vara redaktör för Rikshoppet, kontakta Emma Jonasson för mer information.

 

Sista ansökningsdagar

Sista ansökningsdagar för förbundets arrangemang 2017 närmar sig med stormsteg. Än så länge är det en tag kvar men styrelsen tar gärna emot intresseanmälningar framförallt till SM redan nu så vi vet om intresset för att arrangera finns från klubbarna.

 

Datum att hålla koll på:

30-31 juli Sveland Cup Sundsvall ÅKH (Sveland 30:e)

1/9 Sista ansökningsdag till SM i rak och längd 2017, Årsstämman 2017, Sveland-deltävlingar 2017 samt Domarkursen 2017

10-11 september SM i Krok- och Höjd Guldsmedshyttan ÖLKH

 

Bra adresser:

SKHRFonline – Allt du behöver veta – utan att leta – www.online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Sammanställt av Erika Pettersson