SKHRFonline


Månadsbrev Januari 2016

Hej på er!
Ibland känns det knappt som jag gör annat än att sammanställa månadsbreven och nu sitter jag här framför datorn igen när det är dags för januaris månadsbrev.

Nya reglerna angående kaniner i transportburar
Vi gick ju ut med hur den nya lagen påverkar oss redan i höstas men trots det verkar det finnas frågetecken ute i klubbarna. Så vi tar det ännu en gång till.

Om vi följer vissa krav får vi ha kaninerna i transportburar på tävlingsplatserna under dagarna.

  • Buren ska ha tre sidor samt taket täckt
  • Kaninen ska ha tillgång till strö, grovfoder och vatten (tidningspapper klassas som strö)
  • Vi får ha kaninerna i transportburar under tävlingsdagarna så länge buren har minst tre sidor samt taket täckt.
  • Vi får inte ha kaninerna i transportburarna på tävlingsplatserna på nätterna.
  • Om en klubb arrangerar en flerdagarstävling/arrangemang under flera dagar så får man som klubb välja att söka dispens för att få ha kaninerna i transportburarna på nätterna. För att få igenom en dispens så skrev jordbruksverket att särskilda skäl ska föreligga. Om dispensen inte skickas in eller blir nekad får inte klubben upprätthålla utrymme för kaniner i mindre burar än vad lagen tillåter. Överträdelse kan medföra varning både för arrangerande klubbs medlemmar samt deltagare som bryter mot förbudet.

Strö, grovfoder & vatten
Vi i förbundsstyrelsen vill även förtydliga lite angående följande del ”Kaninerna ska ha tillgång till strö, grovfoder och vatten.

Reglementet säger följande:
”16) Det är inte tillåtet att ha strö i transportburen. Halm är tillåtet i de fall det föreligger risk för minusgrader under tävlingsdagen. Hö är tillåtet, så länge det inte kan anses fungera som strö. Domare avgör i samråd med tävlingsledning vad som är att betrakta som strö. Överträdelse medför varning före diskvalificering.”

Här säger ju lagen och reglementet delvis emot varandra.
I reglementet tolkar vi det som att med strö avses finfördelat strömaterial så som spån, papperspellets, torv och liknande.

När vi har haft kontakt med jordbruksverket har vi fått höra att Tidningspapper är betraktat som godkänt strömaterial. Har ni frågor angående strömaterial får ni gärna vända er till oss i styrelsen så reder vi ut det. Vi vill även poängtera vikten av att hålla rent kring sina burar på tävlingsplatserna.
§14) Tävlingsdeltagare ansvarar för att denne och dennes anhöriga håller rent och städar efter sig och sina djur på tävlingsplatsen. Överträdelse medför varning före diskvalificering.

 

Årsrapport
Det börjar dra ihop sig till årsmöte runt om i klubbarna och vi vill bara upplysa om att årsrapporten är uppdaterad och finns att ladda ner på hemsidan. Observera att det endast är den nya blanketten som ska användas. Nu när Skuttli har blivit en stor del för alla klubbar vill vi även att ni uppger lite användaruppgifter för er klubb på Skuttli, för att lättare veta att rätt personer har tillgång till rätt behörighet.

Så kom ihåg att hålla ert årsmöte senast en månad innan årsstämman och skicka in årsrapporten efter det.

Datum att hålla koll på
1 februari – manusstopp RH
1 mars – sista ansökningsdag SM Krok & Höjd
30 mars – sista dag att skicka in årsrapporter och motioner till stämman
30 april Årsstämman Umeå
5-8 maj Domarläger Bergkvara
14-15 maj SM i Rak och Längd Iggesund HäKH
18-19 juni – Sveland Cup Österjörn AcKH
9-10 juli – Sveland Cup Falsterbo SKH
30-31 juli – Sveland Cup Sundsvall ÅKH