SKHRFonline


Månadsbrev Januari

Hej alla medlemmar!

Det nya året har börjat och januari är redan förbi. Dags för ett nytt månadsbrev som du hittar här: http://www.online.skhrf.com/category/manadsbrev/

 

SKHRFonline
Länken ovan kommer ta dig till SKHRFonline vilken är en informationsida och där du som medlem kan hitta information från styrelsen och dess utskott. Månadsbrev, inkomna protokoll, nytt från AG, DK och RH samt övrig information – hittar du på SKHRFonline!

Styrelsen utlyste en tävling om vad denna informationssida skulle heta. Tävlingen är avgjord och vinnaren presenteras inom kort!