SKHRFonline


Förtydligande från AG!

AG vill först och främst berömma alla som registrerar in sina kullar i Skuttli. Hoppas ni tycker det fungerar lika bra som vi tycker. Har ni några funderingar är det bara att maila till ag@skhrf.com.

Vi vill dock göra ett litet förtydligande:
För att en kull ska kunna godkännas är det viktigt att ni även rapporterar in avlidna ungar innan 8 veckors ålder. Detta är något som kanske inte ses som meningsfullt men för den enskilda uppfödarens framtida avelsarbete är statistik ett av de få mätbara verktyg man har att tillgå.

Skuttli har gett oss ett fantastiskt verktyg som vi kanske först om några år kommer få se resultatet av vad gäller inregistrerade kullar, men låt oss då också utnyttja det till fullo!

Så, för att få era inregistrerade kullar godkända så fort som möjligt, glöm inte rapportera in även avlidna ungar.

Varma sommarhälsningar
Avelsgruppen