SKHRFonline


Förtydligande ang anmälan till EM

Ett förtydligande ang höstens EM. Det är SKHRFs regler som gäller vid anmälan till EM, så de kaniner som anmäls måste vara kvalificerade enligt våra regler (tex ålder) för att kunna anmälas även om det är andra regler i EEs reglemente sen vid själva tävlingen