SKHRFonline


Förlängd karantän på Gotland

Då det tyvärr fortsätter dyka upp misstänkta fall av RVHD på Gotland både på tam- och vildkaniner samt att det finns bekräftade fall av länsveterinär på flera olika delar av ön har förbundsstyrelsen beslutat att förlänga karantänen för hela ön fram till och med 4/9.