SKHRFonline


Förlängd karantän på Gotland till och med 18/9

Karantänen på Gotland går ut imorgon 4/9. Efter inrådan från länsveterinär kommer hela Gotland vara i fortsatt karantän i ytterligare två veckor dvs till och med 18/9. Förhoppningen är att efter detta kunna släppa i alla fall delar av Gotland från karantän. Vi tar gärna emot information från säkra källor om pågående utbrott för att ha som underlag vid en eventuell uppdelning av karantänen.

 

Den medlem som dessvärre drabbats av RVHD är i fortsatt karantän i tre månader efter sista dödsfallet oavsett om övrig karantän