SKHRFonline


Förlängd karantän Gärdet Östermalm

Bekräftat fall av RVHD 2 på Gärdet, Östermalm

Gärdet med 1 mils radie sätta i karantän 1 mån
I dagsläget tom 1 November

Se kartan för att se vart gränsen runt gärdet går.

Karantänen kan komma att förlängas

För mer information ang karantän se Sjukdomshandboken eller kontakta oss på styrelsen@skhrf.com