SKHRFonline


Domarläger, domarkonferens och förberedande del för nya domare

2019-års domarläger kommer att arrangeras av Västerbottens kaninhoppare.

DK kommer att köra en förberedande kurs för aspiranterna som planerar att gå domarlägret.

DK planerar även för en domarkonferens i början på nästa år.

Mer information och annonser för arrangemangen kommer inom kort.