SKHRFonline


Domarkurs för gamla domare 2019

2019 kommer SKHRF arrangera en ny typ av domarkurs.
Denna domarkurs är enbart till för domare som tidigare har varit domare inom SKHRF men inte har kvar sin licens.

Sista anmälningsdag 31 mars
Senast 7 april kommer beslut om antagning
De förberedande uppgifterna ska göras under april, maj och juni
Teoretisk prov skrivs under en och samma dag på distans i slutet på juni/juli
Sista oktober skall praktiska biten vara klar
Kostnad 1000 kr som betalas av klubben via faktura från förbundet

Alla personer som någon gång tidigare har varit domare inom SKHRF har rätt att söka om att få gå domarkursen som är för gamla domare. Klubben ansöker tillsammans med aspiranten om att få gå kursen genom särskild blankett. DK utser sedan vilka som får gå kursen.

Maxantal på kursen är 8 personer. Vid brist på deltagare till kursen kan den ställas in.

För att gå domarkursens för gamla domare gäller samma krav som för den ordinarie domarkursen samt följande:

  • Dator med webbkamera och internetanslutning där det fungerar
    att köra videosamtal.
  • Teknikkunnig
  • Ha ett eget driv och intresse till att genomföra kursen

Domarproven kommer att skrivas digitalt i er hemmamiljö med
videoövervakning från ledare. De teoretiska övningarna kommer att ske
via gruppsamtal, videochatt samt övningar med ledare vid tillfälle.

Aspirantuppgifterna finns att ladda hem ifrån skhrf.com och skickas till DK när de är utförda.

Deltagarna får reda på vilka praktiska uppgifter som ska utföras och inkommer med en planering när dessa ska göras.

Om deltagaren blir godkänd på kursen får denne en aspirantlicens och behöver således döma ett antal klasser med övervakare innan domarlicens fås och dessa ska utföras inom 6 månader.