SKHRFonline


Dokument till årsstämman

Nu ikväll har alla klubbar fått dokumenten till årsstämman utskickade för vidare distribution till ombud. I och med den analkande lagändringen med GDPR har vi valt att inte lägga ut dessa dokument på SKHRF online då de innehåller personuppgifter. Självklart kan dock alla medlemmar få dem genom att höra av sig antingen till sin klubb eller till styrelsen@skhrf.com. Av ovanstående anledning vill vi dock inte att de läggs ut för allmän nedladdning på öppna sidor. Det är naturligtvis okej att diskutera innehåll i tex motioner och stadgeändringar men undvik att lägga ut dem i sin helhet så kontaktuppgifter till motionsskrivarna kommer ut på sidor där vi inte har kontroll på dem.