SKHRFonline


Distansdomarkurs 2019

Utbildningen sker under somamren/hösten 2019 med start i juli
Sista anmälningsdag är 31 mars
Senast 7 april kommer beslut om aspiranten är antagen eller inte
Under april, maj, juni, juli gör aspiranten de förberedande uppgifterna som är samma uppgifter som görs inför de ordinarie domarlägret.
Teoriproven skrivs på distans med början slutet på juli.
Aspiranterna ska även inkomma med en plan när de praktiska uppgifterna ska vara gjorda vilka ska vara slutförda i oktober
Avgiften för distanskursen är 1000kr som betalas av klubben via faktura som kommer från förbundet.

För att gå distanskursen gäller samma krav som för den ordinarie
domarkursen samt följande:
* Dator med webbkamera och internetanslutning där det fungerar
att köra videosamtal.
* Motivering och anledningen till varför just ni ska gå distanskursen
och inte den ordinarie.
* Teknikkunnig
* Ha ett eget driv och intresse till att genomföra kursen

Domarproven kommer att skrivas digitalt i er hemmamiljö med
videoövervakning från ledare. De teoretiska övningarna kommer att ske
via gruppsamtal, videochatt övningar med ledare
vid tillfälle.

Aspirantuppgifterna finns att ladda hem ifrån skhrf.com och skickas till DK när de är utförda.

Då distanskursen har ett begränsat antal platser och DK
kommer att välja ut de som vi anser är mest lämpad att gå
distanskursen vid många ansökningar, vid för ansökningar kan kursen komma att ställas in.
Ansökan: Klubbar, ni skickar in ansökningsblanketten för era aspiranter
(finns på skhrf.com) senast den 31 mars.
Ansökan skickas till DK på: dk@skhrf.com
Upplägg på kursen.
Aspiranten ska göra de förberedande uppgifterna samt klara en del
webbprov för att få göra slutprov.

Frågor angående kursen besvaras av DK på: dk@skhrf.com