Category Archives:

Smittoläget

Komplettering ang åtgärdsplanen om RVHD och RVHD 2

Vi får in många frågor vilket är bra då vi inte själva kan tänka på alla tänkbara scenarion i förväg. Lite förtydliganden efter gårdagens publicering av den uppdaterade åtgärdsplanen. Den nya åtgärdsplanen gäller även på tidigare fall då vi i styrelsen vill göra allt vi…

Uppdaterad åtgärdsplan angående RVHD och RVHD 2

Styrelsen har efter den senaste tidens utbrott av RVHD 2 valt att uppdatera och skärpa åtgärdsplanen för RVHD och RVHD 2. Den uppdaterade åtgärdsplanen ser ut som följande: Åtgärdsplan – RVHD och RVHD 2 Vid misstanke om RVHD eller RVHD 2 Om en medlem har…

Drabbade områden 2016

Här samlar vi inkommen information ang. smittsamma sjukdomar och vilka områden som är drabbade. Listan nedan är bekräftade fall av SVA och där SVA delgivit oss informationen. Fler fall finns! Inkom Sjukdom/Info Län Kommun 2016-04-06 RVHD2 Uppsala Örsundsbro 2016-05-18 RVHD2 Stockholm Solna 2016-05-18 RVHD2 Gotland…

Mer information ang. RVHD-utbrottet

Det har idag utkommit information på sociala medier om att det rör sig om RVHD typ II. Förbundet har därför varit i samtal med SVA idag igen för att få mer information om situationen. Förbundet har  pratat med Leg. Vet. Aleksija Neimane, den veterinär som…

Utbrott av RVHD

Ett jobbigt besked även om det inte rör en medlem i vårt förbund. Kaningulsot (RVHD) har konstaterats via obduktion av en kanin från en gård i Örsundsbro, mellan Enköping och Uppsala. På gården har sammanlagt 8 kaniner avlidit. Förbundet har idag varit i kontakt med…

Myxomatos – sommaren 2015, SVA

Följande lista har styrelsen fått skickad till sig efter kontakt med SVA. Detta gäller kaninpest (myxomatos). OBS! Listan gäller endast fall där upplysaren sett sjuka vildkaniner. 2015-06-24 Kanin Kronoberg Växjö 2015-07-21 Kanin Kalmar Borgholms kommun 2015-07-21 Kanin Kronoberg Växjö 2015-07-31 Kanin Skåne Malmö 2015-08-06 Vildkanin…

Page 3 of 3123