Category Archives:

Smittoläget

Karantän i Romelanda, Ström, Kärna och Kungälv

Preliminärt svar från SVA visar på RVHD vilket gör att följande områden är satta i karantän i en månad (tom 22/10)   Ström, Lilla Edet Bäck, Romelanda Kärna Sundhammar   Då det även förekommit mistänkta dödsfall i Kungälv är det även karantän i två veckor…

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret. Alltså Kärna Sundhammar samt en…

RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning. Väte – 4 november (Konstaterad, tre…

Misstänkt smittsam sjukdom i Blentarp (Sjöbo kommun)

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av smittsam sjukdom i Blentarp i Sjöbo kommun. Den inkomna informationen är att ett flertal vildkaniner har dött inom några dagar, även tamkaniner i området har dött. Vi valt att inte sätta karantän i…

Myxomatos/kaninpest (Malmö)

Då flertalet pestkaniner har synts till kring Almviks 4h-gård i Malmö kommun så har styrelsen valt att sätta området 1 milsradie fågelvägen runt 4h-gården fram tills 7/10. Regler gällande karantän vid myxomatos/kaninpest är att man endast sätts i karantän om man inte kan uppvisa ett…

Förlängd karantän på Gotland till och med 18/9

Karantänen på Gotland går ut imorgon 4/9. Efter inrådan från länsveterinär kommer hela Gotland vara i fortsatt karantän i ytterligare två veckor dvs till och med 18/9. Förhoppningen är att efter detta kunna släppa i alla fall delar av Gotland från karantän. Vi tar gärna…

Förlängd karantän på Gotland

Då det tyvärr fortsätter dyka upp misstänkta fall av RVHD på Gotland både på tam- och vildkaniner samt att det finns bekräftade fall av länsveterinär på flera olika delar av ön har förbundsstyrelsen beslutat att förlänga karantänen för hela ön fram till och med 4/9.

Misstänkt RVHD i Väte Gotland

Tyvärr misstänker en av våra medlemmar i Väte på Gotland att dennes gård drabbats av RVHD. Förbundet kommer stå för obduktion av en kanin. Då Gotland redan är i karantän hoppas vi att svar på obduktionen kommer innan den går ut, men i annat fall…

RVHD på Gotland

Hela Gotlands kommun sätts i karantän från idag och två veckor framåt dvs tom 4/8. Informationen kommer från SVA och länsveterinären och plats är för oss i dagsläget okänt därför har FS valt att sätta kommunen i karantän och hoppas att vi under tiden kan…

Utbrott av RVHD och Myxomatos

Misstänkta utbrott där styrelsen beslutat om karantän: Österlen/Kivik (Skåne)  – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7 Gothem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7. Tidigare rapporterat fall i Slite har efter obduktion visat att det inte rörde sig om RVHD…

Page 1 of 3123