Category Archives:

Information från redaktionen

Rikshoppet är utan redaktör

Just nu är Rikshoppet i fara. Från och med nästa nummer, det som ska ut i december står Rikshoppet utan redaktör. Utan redaktör blir det ingen tidning. Så just nu söker styrelsen med ljus och lykta efter en medlem som känner att redaktörsrollen passar dem…