SKHRFonline


Bekräftad Myxomatos i Linköping

Det har framkommit till styrelsen att en tävlande hos ÖKH i lördags den 1/9 tyvärr har en kanin som insjuknat i myxomatos. 


Kaninen i detta fallet har insjuknat i myxomatos av vaccinet (konstaterat av veterinär). Den drabbade kaninen var inte med på tävlingen, men det fanns andra kaniner från gården där.


Därmed kommer alla som tävlade hos ÖKH lördag den 1/9 hamna i 2 veckors karantän för att säkra att ingenting sprids, tom 15/9.
Det kommer också bli karantän i Johannelund (Linköping) med 1 mils radie i 1 mån tom 1/10.

Se Sjukdomshandboken om vad som gäller vid bekräftat fall av myxomatos hos medlem.

Vid frågor eller funderingar maila: styrelsen@skhrf.com