SKHRFonline


Åtgärdsplan för RVHD och Pasteurella

Åtgärdsplaner för RVHD (uppdaterad) och Pasteurella (ny)

RVHD
Styrelsen har sen en tid tillbaka arbetat med att uppdatera åtgärdsplanen för RVHD, även kallad kaningulsot. Den nya uppdaterade åtgärdsplanen finns i bifogad fil.

Pasteurella
Då styrelsen fått in frågor om en åtgärdsplan för Pasteurella tog styrelsen kontakt med Legitimerad veterinär Marianne Tornvall. Tillsammans med Marianne har vi tagit fram en del åtgärder samt vad som kan vara bra att tänka på för att minska smittspridningen.

Marianne vill poängtera att det är viktigt att veta att vem som helst kan bli drabbad, även den mest försiktiga ägaren. Pasteurella är en svår sjukdom att komma åt då den kan ligga latent i många år (kaninen bär sjukdomen utan att vara sjuk). Läs bifogad fil för mer info om Pasteurella.

RVHD åtgärdsplan
Pasteurella åtgärdsplan